Les Pouilles, Trani, solution.

01 ALBEROBELLO.key